facebook
11.08.2020
Dziś są imieniny:
Klary, Zuzanny, Lecha
Zdjęcia z Galerii
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Długiem
       Początek 2020 roku to czas wzmożonych działań naszej społeczności w kierunku rozpoczęcia rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Długiem.

       Mając na uwadze fakt, iż realizacja tego zadania znalazła się
w Planie Zamówień Publicznych Gminy Jedlicze na rok 2020
(Załącznik 1), staraniem Radnego naszej miejscowości w Radzie Miejskiej w Jedliczu Jana Skwary i dzięki wsparciu naszych lokalnych parlamentarzystów w dniu 04.03.2020 delegacja Radnych złożyła wizytę w Ministerstwie Edukacji w Warszawie (Załącznik 2).

       W dniu 31.03.2020, w odpowiedzi na pismo Sołtysa Długiego
Ewy Michniewskiej i Rady Sołeckiej, Burmistrz Gminy Jedlicze
Jolanta Urbanik poinformowała nas o aktualnych i planowanych działaniach w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Długiem (Załącznik 3).

       Mamy nadzieję, iż planowana rozbudowa zacznie się w bieżącym roku, a planowane terminy zostaną dotrzymane i nasze dzieci
będą się uczyły w godziwych warunkach.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Wydarzenia
Każdy wtorek
Świetlica dla dzieci
Archiwum Wydarzeń
Nagrody dla Długiego