facebook
06.02.2023
Dziś są imieniny:
Doroty, Bogdana, Pawła
Zdjęcia z Galerii
Majówki w Długiem
    Pierwsze odnotowane w Polsce nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miejscowościach.

    Miesiąc maj w polskiej tradycji od wieków poświęcony jest Matce Bożej. Jako najpiękniejszy z miesięcy został wybrany na czczenie chwały Maryi, co było wyrazem żywej wiary i miłości ludzi do Matki Bożej. Początkowo nabożeństwa maryjne odprawiano w kościołach, natomiast nieco później zaczęto odprawiać Majówki przy przydrożnych krzyżach lub specjalnie budowanych kapliczkach. Wieczorne majowe modlitewne spotkania przy kapliczkach i figurkach przydrożnych, potocznie nazywane majówkami - to piękna polska tradycja. W Długiem tradycja majowego śpiewania „pod figurą” jest nadal kultywowana. Nie jest to już w takim zakresie jak było dawniej, kiedy to codziennie odprawiano nabożeństwa majowe pod każdą kapliczką czy krzyżem; w roku 2017 majówki były codziennie odprawiane jedynie w kapliczce domkowej. W poniższym filmiku przedstawiamy relację z Majówki z dnia 31 maja 2017r.

    Majówki są odprawiane według procedury przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
W filmiku przedstawiamy również fotografie kapliczek i krzyży z Długiego w kolejności zgodnej z ich poniższym opisem:

1. Kapliczka domkowa usytuowana przy posesji nr 119 (jako nr domu).     Kapliczka murowana otynkowana, w ścianie szczytowej wnęka
    z figurą św. Jana Nepomucena. W roku 2003 kapliczka została
    gruntownie odremontowana przez społeczeństwo naszej
    miejscowości, koszty z tym związane pokryli: Rada Sołecka, Koło
    Gospodyń Wiejskich, Gmina Jedlicze oraz mieszkańcy Długiego.
2. Kapliczka słupowa usytuowana na posesji nr 132 przy drodze     wjazdowej do Długiego od strony Jedlicza. We wnęce znajduje
    się figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Napis „1878 WB” może
    oznaczać, iż w 1878 roku fundatorem kapliczki był właściciel Długiego
    Władysław Bobrowski.
3. Kapliczka słupowa usytuowana na posesji nr 105 przy drodze     wjazdowej do Długiego od strony Żarnowca. We wnęce dolnej
    znajduje się figura św. Antoniego z Dzieciątkiem, a w górnej figura
    Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem.
4. Krzyż przy drodze wjazdowej do Długiego od strony Poręb;
    działka nr195/2.
5. Krzyż przy drodze wjazdowej do Długiego od strony Jedlicza;
    działka nr 226/1.
6. Krzyż przy dawnej drodze wjazdowej do Długiego od strony Żeglec
    przez tzw. „patok Gęsiaka” obecnie na posesji nr 163.
7. Krzyż przy drodze wjazdowej do Długiego od strony Żeglec przez
    tzw. „patok Lepuckiego”.
8. Krzyż na posesji nr 124
    Kapliczką nr 1 opiekuje się Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka i Ochotnicza Straż Pożarna, a pozostałe są odnawiane i dekorowane głównie przez właścicieli posesji na których się znajdują.
    Dbajmy o te miejsca i ożywiajmy, jak pięknie napisał nasz polski wieszcz
    Adam Mickiewicz:
"pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
za miasto, pod słup, na wzgórek,
tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
pobożnie zmówcie paciorek..."
    Oraz Bronisława Betlej w swoim wierszu "Moc wiary":
"Pochyl głowę który przechodzisz
Z balastem trosk nowego wieku- wolny
Westchnieniu nabożnemu oddaj chwilę
Pamięć nagnij zamyślenie wywołaj –
Bo wielka moc hartu i szlachetności
Przodków naszych – w upartym mocnym
Trwaniu – starych kapliczek wśród pól –
Nakłoń ucha a usłyszysz szept natarczywy
Bądź wierny – wierze – tradycji – uszanuj –
Wielkie i ważne są przekazem historii ..."
Wydarzenia
Każdy wtorek
Świetlica dla dzieci
Archiwum Wydarzeń
Nagrody dla Długiego