facebook
« wstecz
Moje miejsce na ziemi
       Początkiem lutego br. zostało podpisane porozumienie partnerskie pomiędzy Kołem Gospodyń Wiejskich
w Długiem a Szkołą Podstawową w Długiem na realizację projektu grantowego pt.: "Moje miejsce na ziemi".

       Program "Moje miejsce na Ziemi" to największy program grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych. Wnioski można było składać na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego
oraz kulturą i sztuką. O wsparcie wnioskować mogły organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki,
a także instytucje kultury.

       W ramach tego konkursu Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem we wrześniu 2019 r. złożyło wniosek
na realizację działania w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

       We wrześniu 2019 Fundacja ORLEN rozstrzygnęła II edycję programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi". Do programu wpłynęło łącznie ponad 2100 wniosków, wybranych zostało 276 projektów na łączną
kwotę 2 100 000 zł, w tym:
  •  100 projektów na kwotę 4 000 zł,
  •  86 projektów na kwotę 7 500 zł,
  •  59 projektów na kwotę 10 000 zł,
  •  31 projektów na kwotę 15 000 zł.

       Na liście laureatów znalazł się projekt KGW w Długiem, w dodatku w "koszyku" z pulą o najwyższej wartości tj. 15 000 zł.

       Tytuł projektu to: "Zacznij zmieniać świat od siebie". A jego główną ideą jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych poprzez racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi. Omawiany projekt jest działaniem złożonym i dotyczy kilku poddziałań:
  •  Akcji sprzątania odpadów w m. Długie, której organizację przewidziano na wiosnę 2020 r.,
  •  Konkursów tematycznych, których przeprowadzenie powierzono Szkole Podstawowej w Długiem. Konkursy
     będą przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych:
          1) Dla klas od "0" do klasy "3" – konkurs plastyczny, "Odpady - zagrożenie dla środowiska naturalnego".
          2) Dla klas od "4" do klasy "6", konkurs pt. "Kreatywny recykling – drugie życie odpadów",
              w ramach którego uczniowie przygotują prace artystyczne lub użyteczne z wykorzystaniem odpadów.
          3) Dla klasy "7" i "8" zostanie zorganizowany konkurs wiedzy o zasadach gospodarki odpadami na terenie
              Gminy Jedlicze.
  •  Pikniku szkolnego: na którym zostaną zaprezentowane prace konkursowe dzieci oraz odbędzie się uroczyste
     wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów. Podczas pikniku zostanie zorganizowane: stoisko dedykowane
     dla dzieci szkolnych: „Malowanie Eko-toreb” oraz stoisko ze zdrową żywnością, na którym można będzie
     degustować soki ze świeżo wyciskanych owoców. Młodsze dzieci będą mogły skorzystać z takich atrakcji jak:
     zjeżdżalnia dmuchana oraz basen z kulkami.

       W ramach realizacji projektu przewidziano m.in. zakup stroi sportowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Długiem o wartości 2 000 zł, małego namiotu ekspresowego, wystawowego dla KGW Długie o wartości
3 300 zł oraz wyciskarki do owoców - 2 400 zł. Organizacja konkursu dla dzieci pochłonie 2 600 zł, z czego
1 800 zł przewidziano na nagrody dla dzieci. Pozostały budżet projektu to: wynajem zjeżdżalni dmuchanej
oraz basenu z kulkami na piknik, zakup potrzebnych rzeczy na stoisko z malowaniem eko-toreb oraz stoiska
z świeżo wyciskanymi sokami oraz promocję projektu.

Koordynator projektu
Agnieszka Bobrowska

Wydarzenia
Każdy wtorek
Świetlica dla dzieci
Archiwum Wydarzeń
Nagrody dla Długiego
18.08.2022
Dziś są imieniny:
Ilony, Bronisława, Heleny
Zdjęcia z Galerii