facebook
18.08.2022
Dziś są imieniny:
Ilony, Bronisława, Heleny
Zdjęcia z Galerii
« wstecz
Wiosenne porządki 2019
      W piątek 5 kwietna 2019r o godz. 10.00 przy Domu Ludowym zebrali
się mieszkańcy Długiego i uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Leszczyńską i nauczycielami: Paniami Anną Kudroń,
Martą Wodzińską- Rostek i Bernardą Furmańską.

       Zebranych przywitała Sołtys Długiego Ewa Michniewska i po dokonaniu podziału zebranych na 6 grup sprzątających oraz zaopatrzeniu ich w rękawice ochronne i worki na śmieci, przystąpiono do sprzątania naszej miejscowości. Przedstawiciele Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich sprzątali otoczenie Domu Ludowego, Ochotnicza Straż Pożarna drogę w kierunku Poręb, a cztery grupy uczniów wraz z opiekującymi się nimi nauczycielami i mieszkańcami Długiego sprzątali drogi w kierunku Jedlicza, Żarnowca i lasu.

       Finałem wiosennych porządków było przygotowane przez Radę Sołecką
i Koło Gospodyń Wiejskich dla uczestników sprzątania tradycyjne ognisko
i poczęstunek.

       Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w wykonanie zaplanowanych prac, a szczególne dziękujemy uczniom i gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Długiem z Panią Dyrektor
Elżbietą Leszczyńską.

       Jesteśmy bardzo wdzięczni Gminie Jedlicze i Panu Adamowi Rzońca
(sklep GROSZEK) za pomoc w organizacji sprzątania, a Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dziękujemy
za sprawne wywiezienie zebranych śmieci.

      Sołtys Długiego
      Ewa Michniewska

Wydarzenia
Każdy wtorek
Świetlica dla dzieci
Archiwum Wydarzeń
Nagrody dla Długiego