facebook
20.07.2019
Dziś są imieniny:
Czesława, Hieronima, Małgorzaty
Zdjęcia z Galerii
« wstecz
Szkoła Podstawowa w Długiem
w programie Erasmus +
      Szkoła Podstawowa w Długiem w latach 2013 – 2015 brała udział w projekcie europejskim programu Comenius „The World is Our Playground. Let’s Share Our Games” – „Świat jest naszym miejscem zabaw – podzielmy się nim”. Jakże miło jest zakomunikować, że SP w Długiem po raz kolejny uzyskała akceptację Narodowej Agencji na realizację nowego projektu programu Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne współpracy szkół.

      Do udziału w kolejnej edycji programu zgłosiło się ponad 230 szkół. Szkoła Podstawowa w Długiem znalazła się w gronie 99 szkół z całej Polski, które będą realizować program Erasmus +.

      Realizacja projektu pt. „Once Upon A Time… European Children All Together” („Dawno, dawno temu… europejskie dzieci razem”) rozpocznie się 1 września 2017r.
i będzie trwać 24 miesiące do 31 sierpnia 2019r. Dotyczy on popularnych baśni i legend, za pomocą których będą rozwijane umiejętności czytania i czytania ze zrozumieniem przez uczniów. Wnioskodawcą projektu jest Szkoła Podstawowa w Długiem,
a koordynatorem Pani Gabriela Strzelczyk. Szkoły partnerskie znajdują się w Hiszpanii, we Włoszech oraz na Słowacji.

      Dofinansowanie przyznane na cały projekt wynosi 93 010,00 €, z tego dofinansowanie przyznane dla Szkoły Podstawowej w Długiem wynosi 30 100, 00 €.

      Projekt realizowany w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegać będzie na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Działania mają na celu wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia we wszystkich szkołach partnerskich.

      Przez ostatnie lata obserwuje się spadek osiągnięć w zakresie podstawowych umiejętności przede wszystkim czytania i czytania ze zrozumieniem. Głównym powodem tej sytuacji jest brak motywacji u uczniów do czytania oraz aktywnego poznawania rzeczywistości. Stąd była potrzeba znalezienia metod promujących czytelnictwo oraz uczenia się opartego na rozwiązywaniu problemów, zachęcającego uczniów do samokształcenia i komunikowania się z otaczającym światem.

      Projekt będzie skoncentrowany na stosowaniu bardziej skutecznych i innowacyjnych metod nauczania, podejściu problemowym oraz interdyscyplinarnym w zakresie czytania
i czytania ze zrozumieniem. Opracowany dla wszystkich szkół partnerskich plan pracy zakłada również stworzenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, posługiwanie się którymi zapewni zwiększenie motywacji wszystkich uczniów do czytania.

      Mamy obecnie do czynienia z pokoleniem technologii cyfrowej i, aby zachęcić uczniów do samodzielnego docierania do informacji należy wspierać nauczanie oparte na technologiach informacyjnych, które zaliczane są do umiejętności przekrojowych. Działania zaplanowane w projekcie obejmować będą cyfryzację materiałów edukacyjnych oraz promowanie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych jako siły napędowej do wprowadzania zmian w dotychczasowych metodach nauczania. Efektem będzie podniesienie jakości kształcenia.

      W ramach realizacji działań projektowych przewidziane są 3 międzynarodowe spotkania projektowe, w których będą uczestniczyli nauczyciele szkół partnerskich oraz
4 wizyty partnerskie, w których wezmą udział uczniowie i nauczyciele.

      Realizacja projektu europejskiego Erasmus + to kolejne ogromne wyzwanie dla Szkoły Podstawowej w Długiem, która jest głównym koordynatorem całego projektu. Wiąże się to dla niej z większą odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg działań ujętych we wniosku opracowanym przez Panią Gabrielę Strzelczyk, Elżbietę Leszczyńską
i Martę Wodzińską - Rostek.
Wydarzenia
Każdy wtorek
Świetlica dla dzieci
Archiwum Wydarzeń
Nagrody dla Długiego